DBC controle en advies

Voor een optimale bedrijfsvoering

Tweedelijnszorg declareren we in het Nederlandse zorgstelsel door middel van DBC’s. Een DBC is de registratie van alle activiteiten en verrichtingen die een patiënt doorloopt in het ziekenhuis, kliniek of instelling. Een goede DBC registratie en controle is voor u zorgaanbieder van essentieel belang. We maken een onderscheid tussen de somatische DBC (DOT) en de GGZ DBC.

Bizi helpt

Bizi controleert DBC’s die gereed zijn voor declaratie aan de zorgverzekeraar. De controle die normaal gesproken door de zorgverzekeraar wordt gedaan verschuift u hiermee naar voren in het declaratieproces en wordt door Bizi uitgevoerd. Dit betekent dat u minder retourinformatie van de zorgverzekeraar terugkrijgt en minder uitval heeft. Het controlesysteem heeft als doel de contractuele afspraken met uw zorgverzekeraar zoveel mogelijk te borgen en zorgt voor een efficiënt en effectief declaratieproces. Er worden o.a. controles uitgevoerd op:

  • Relevante wet- en regelgeving (NZA en ZIN).
  • De DBC/DOT spelregels.
  • Doelmatigheid.
  • Rechtmatigheid.

Specifieke afspraken tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar die tijdens de zorginkooprondes (contractueel) zijn vastgelegd. Daarnaast geeft Bizi advies en ondersteuning bij het optimaliseren van uw registratie.

Expertteam

Bizi heeft een eigen expertteam voor persoonlijke ondersteuning. Ons team heeft jarenlange ervaring en adviseert, begeleidt en helpt u met de uitvoering van al uw DBC-activiteiten. Bel nu met Daniella Konopasek op (038) 456 34 56 om te horen wat wij voor u kunnen betekenen.

Mike Zoun
DBC Expert
"Met persoonlijke aandacht en ondersteuning helpen wij u uw zorgonderneming professionaliseren. Voor elke behoefte zoeken wij een passend antwoord."
Copyright 2017 by Bizi